Vill du skapa ett mer hållbart

FALKENBERG?

FALKENBERG?

Vi gör det tillsammans


Kom och träffa andra som tillsammans vill utveckla Falkenberg i en hållbar riktning! Under några kreativa timmar bjuds det på mingel, framtidsspaning och tillfälle att dela klokskap och ideér kring de utmaningar och möjligheter du ser och vill bidra med, för att göra Falkenberg till en ännu bättre plats att leva och verka på.


Den 20:e januari är du välkommen till en kickoff i Tryckhallen i Falkenberg kl 16–19. Under kvällen kan du komma och gå som du vill.


Nedan berättar några som anmält sig till kickoffen om varför det är viktigt att arbeta med hållbarhet.

Martin - ICA Kvantum

Stefan - SIA Glass

Andreea - Hållbarhetsentreprenör

Din kraft behövs för Falkenberg

Sedan i våras har Falkenbergs kommun tagit ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. Kommunen har ett nytt politiskt utskott kopplat till hållbarhet och ett nytt övergripande mål om att kommunen ska bli ett föredöme inom hållbarhet. 


Att skapa ett hållbart Falkenberg kräver samarbete mellan många; företag, myndigheter, föreningar, kommun och invånare. Tillsammans kan vi göra mer och nå längre för att möta utmaningar och hitta lösningar och möjligheter så att Falkenberg växer för en hållbar framtid.


Våra poliker har beslutat att Falkenbergs hållbarhetsarbete ska ta avstamp i agenda 2030, världens och FN:s hållbarhetsagenda. Agenda 2030 innefattar mål inom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet och visar hur de hänger ihop. 

 

Anmäl dig

Vad kul att du vill delta på vår kickoff för att skapa ett mer hållbart Falkenberg

Det är gratis att delta och vi bjuder på lättare mat. Under kvällen kan du komma och gå som du vill. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 17:e januari via formuläret.

 

När: 20:e januari kl. 16–19

Var: Tryckhallen i Falkenberg

Hur? Inspiration, kraft och tillsammansskap. Musik, mat och samtal.

 

För eventuella frågor, kontakta oss på: hallbarhetsavdelningen@falkenberg.se

  

Falkenbergs kommun registrerar dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.